FESTA al JARDÍ

Festa al Jardí per celebrar la inauguració del curs 2010 - 2011.