DANSA DEL VENTRE

     La dansa oriental o dansa del ventre, sorgeix  en els  Temples de la Índia i l’Egipte predinàstic, i està relacionada amb cultes i rituals de la fertilitat femenina.
Aquesta dansa posseeix una dimensió no solament espiritual i artística, sinó també terapèutica, ja que a més d’afavorir la circulació sanguínia i el to muscular, també es revela com una tècnica de conscienciació corporal femenina, i ofereix el desbloqueig de cuirasses musculars,que son  les que constitueixen segments del cós humà a on es concentren tensions, emocions i sentiments reprimits que alteren l’estructura i postura corporal, alliberant així a l’individu, física i anímicament.  Actualment la dansa oriental és un tipus d’ expressió artística que s’ ha desenvolupat especialment a Egipte i el Líban, oferint un gran control de la musculatura pèlvica i abdominal, una molt bona coordinació i harmonia corporal, i una important via d’ expressió de les emocions.


          Objectius:
·    Desbloqueig  de les articulacions per aprendre a relaxar-se tant a nivell  psíquic com físic.
·    Prendre consciència de les diferents parts del cos, per tal d’aconseguir moure-les  independents .
·   Assolir uns coneixements creatius i d’expressió i d’ improvisació.
·   Aprendre a com s’ha d'executar la dansa en cada moment, seguint la música segons els moviments apresos.
·   Millorar la flexibilitat i la coordinació dels moviments amb les diferents  parts del cos
·   Aconseguir donar emoció i sensibilitat als moviments corporals.
·   Conèixer  l’espai, l’equilibri, els límits del cos, els temps i els ritmes.
·   Comunicar-se i inter relacionar-se amb el moviment i la dansa dins un espai lúdic amb les altres