DIAFREO


DIAFREO

 Mètode de treball que busca l'harmonia del cos per trobar salut i benestar.

Creat per Malén Cirerol i Linda Jent, basat en les tècniques de Françoise Mézières i Thérèse Bertherat, que té com a objectiu la recerca de l'harmonització integral de la persona.
A través de la consciència corporal, d'estiraments musculars, del desbloqueig de la respiració, amb l'atenció sempre a les sensacions i emocions, la Diafreoteràpia allibera les tensions i expressions guardades a la memòria corporal per així recuperar la salut i la coherència entre el que sentim, pensem i expressem. Malén Cirerol diu: "L'objectiu de la teràpia és que la persona es reconciliï amb si mateixa. Vivim en una societat de la imatge narcisista, desconnectada de les sensacions internes. I un ha de retrobar amb el seu ésser més profund per poder ser el que sent que és, no el que li toca ser. "

Adreçat a persones amb problemes musculars, ossis i articulars. Persones amb problemes posturals. Persones amb estrès, falta de concentració, nerviosisme i cansament muscular.
Es realitza a través de sessions individuals i / o tallers de grup.

Imparteix: Anna Morales, terapeuta de Diafreo i del moviment i dansa UB